Aktuálně jsme vytížení ze 75 %
Volejte  +420 721 031 832

Slovníček nejčastějších pojmů a zkratek v e-mailingu

Na řadu zkratek a termínů, které se v e-mailingu běžně používají, v jiných marketingových disciplínách nenarazíte (nebo jen zřídka). Patří mezi ně například CTOR, Delivery rate, Spam score a spousta dalších.

Na řadu zkratek a termínů, které se v e-mailingu běžně používají, v jiných marketingových disciplínách nenarazíte (nebo jen zřídka). Patří mezi ně například CTOR, Delivery rate, Spam score a spousta dalších.

Abychom vám začátky v e-mail marketingu co nejvíc usnadnili, připravili jsme proto seznam nejčastějších pojmů a zkratek, se kterými se setkáte.

 

A/B testování

Jde o metodu, jak porovnat úspěšnost různých prvků v e-mailingové kampani. Cílem je zjistit, která verze má u zákazníků lepší odezvu. Velmi často je využívána například u předmětu e-mailu, kdy na dva stejně velké vzorky kontaktů odešleme dvě různé verze předmětu, abychom zjistili, který z nich si rozklikne více lidí.

 

 

Bounce rate

Jde o důležitou metriku e-mail marketingu. Označuje podíl nedoručených e-mailu a udává se v procentech. Mezi nejčastější důvody nedoručení patří překlep v e-mailové adrese, její smazání, nebo plná schránka příjemce.

 

Call to Action (CTA)

Odkaz nebo tlačítko v e-mailu, které vyzývá příjemce k provedení konkrétní akce. Například ke kliknutí na odkaz nebo stažení e-booku.

 

Click-Through Rate (CTR)

CTR je metrika, která udává, kolik lidí z celkového počtu doručených e-mailů klikne na odkaz. Někdy je také zjednodušeně označována jako Click Rate (CR). Průměrná hodnota CTR je okolo 3,5 % (zdroj: Smartemailing.cz). Jelikož tato metrika zahrnuje všechny doručené e-maily –⁠ tedy i ty, které nebyly otevřeny –⁠ je nižší než CTOR.

 

Click-To-Open Rate (CTOR)

CTOR říká, kolik lidí, kteří otevřeli váš e-mail, kliklo na odkaz. Poskytuje proto lepší informaci o tom, jak efektivní byla obsahová část e-mailu (text, obrázky, odkazy). Stejně jako CTR se udává v procentech.

 

Delivery rate

V češtině jde o poměr doručení. Udává v procentech, kolik odeslaných e-mailů bylo úspěšně doručeno do schránek příjemců.

 

Double Opt-in

Dvoufázové potvrzení přihlášení k newsletteru. Potom, co zákazník vloží do formuláře svůj e-mail, kde souhlasí s odběrem novinek, mu přijde na zadaný e-mail žádost o potvrzení. Zásadní výhodou oproti jednofázovému potvrzení (Single Opt-in) je, že eliminuje překlepy v e-mailových adresách, které by jinak snižovaly doručitelnost e-mailů.

 

Dripová kampaň

Je někdy rovněž nazývaná jako postupná kampaň. Jde o sérii e-mailů odeslaných ve zvoleném časovém intervalu, které značce pomáhají udržet kontakt s příjemcem.

 

E-mailingový nástroj

Nástroj určený k hromadnému rozesílání e-mailů, který obvykle zároveň obvykle umožňuje hromadnou práci s kontakty, zpětnou analýzu dat a další služby. V angličtině se používá výraz E-mail Service Provider (ESP). Mezi oblíbené e-mailingové nástroje patří například Ecomail, Mailchimp a Smartemailing.

 

E-mailový klient

Jde o aplikaci pro koncové uživatele, která slouží k odesílání a správě e-mailové pošty. Mezi nejpoužívanější e-mailové klienty patří například Gmail, MS Outlook a Thunderbird.

 

 

LP (Landing page)

Cílová stránka na webu, na kterou příjemci přicházejí po kliknutí na odkaz v e-mailu. Design landing page má významný vliv na to, zda návštěvníci na webu nakoupí.

 

Míra odhlášení

Udává v procentech, kolik příjemců e-mailu se odhlásilo z odběru novinek.

 

Open rate

V češtině také známý jako míra otevření. Jde o zásadní e-mailingovou metriku, která udává, kolik procent příjemců e-mailu, vaši zprávu rozkliklo a rozbrazilo si tak její obsah. Na Open rate má významný vliv předmět e-mailu, souvisí s ní i další metriky, jako například Spam score.

 

Personalizace

Přizpůsobení obsahu e-mailu pro konkrétního příjemce na základě jeho osobních informací a chování. Personalizovaný e-mail může obsahovat například oslovení konkrétního zákazníka jménem a tipy na produkty, které jej v minulosti zajímali.

 

Return on investment (ROI)

ROI je anglická zkratka, která v překladu znamená návratnost investice. Udává se v procentech a v e-mailingu ji používáme pro výpočet toho, jaký e-mailing generuje ziskv poměru k vynaloženým nákladům.

 

Segmentace

Rozdělování kontaktů do menších skupin na základě zvolených parametrů např. pohlaví, zakoupeného zboží nebo aktivity. To umožňuje vytvářet cílenější komunikaci.

 

Single Opt-in

Jednofázové potvrzení, kdy je po vyplnění e-mailu do formuláře uživatel okamžitě přidán do seznamu kontaktů. Oproti dvoufázovému ověření (Double Opt-in) je v tomto případě vyšší riziko překlepů a zadání nesprávného e-mailu, což má negativní dopad na Bounce rate.

 

Spam score

Hodnocení, které určuje, jak je pravděpodobné, že bude vaše zpráva e-mailovým klientem označena jako spam. Čím vyšší je spam score, tím vyšší je i riziko, že e-mail spadne do spamu. Existuje řada pravidel, která pomáhají udržovat spam score co nejnižší (např. dostatečné množství textu v těle e-mailu).

UTM parametry

Jsou kódované údaje, které se přidávají do URL adres v e-mailingových kampaních, aby nám umožnily sledovat a analyzovat zdroje návštěvnost webových stránek a úspěšnost jednotlivých rozesílek.

 

Welcome e-mail

Uvítací e-mail, který zákazník obdrží po přihlášení se k odběru novinek. Obvykle obsahuje základní představení vaší firmy a nabídku, které mají potenciálního zákazníka přesvědčit k první (nebo další) objednávce.

 

XML feed

Jednoduchý datový soubor, sloužící k propojení porovnávačů cen, jako je Heureka.cz nebo Zbozi.cz, přímo s naším systémem. Velmi jednoduše a automaticky tak importujete své produkty přímo do připravovaných kampaní.

 


 

Nastartujte s námi svůj e-mail marketing a zvyšte své tržby!

 

 

Sdílet článek