Aktuálně jsme vytížení ze 75 %
Volejte  +420 721 031 832

GDPR v e-mailingu – vše, co potřebujete vědět

GDPR je tu s námi už od roku 2018. Marketingovým specialistům sice přidalo práci navíc, ale s odstupem času se většina z nás shodne, že nešlo o takovou „jobovku“, jako to na první pohled vypadalo. Jaká jsou aktuální pravidla pro GDPR v e-mailingu a na co si dát pozor?

Pravidla GDPR v e-mailingu v roce 2024

Pro e-mail marketing znamenalo zavedení GDPR zpřísnění pravidel a povinností pro zpracovávání osobních údajů.

V lidské řeči to znamená ve zkratce to, že nikomu nemůžete posílat na jeho e-mail newslettery a další marketingová sdělení bez jeho výslovného souhlasu. Souhlas musí být konkrétní, informovaný, jednoznačný a dobrovolný. To znamená, že jednotlivci musí být jasně informováni o tom, jak budou jejich údaje použity, a musí aktivně souhlas vyjádřit, například zaškrtnutím políčka na webové stránce.

Cílem těchto opatření bylo ochránit soukromí jednotlivce a zajistit transparentnost při práci osobními daty zákazníků. V kontextu e-mailingu to také mimo jiné znamená, že vaši zákazníci mají právo vědět, které jejich osobní údaje máte k dispozici. V případě nepřesností tak mohou požadovat opravu, nebo úplné vymazání z vaší databáze.

3 zásady GDPR: Transparentnost, informovanost a zabezpečení

Firmy musí zákazníkům sdělit, jaké údaje o nich shromažďují a k čemu je používají. Tyto informace by měly být snadno dostupné, například prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách.

GDPR také klade důraz na bezpečnost osobních údajů. V kontextu e-mailingu to znamená, že e-mailové adresy a další údaje o zákaznících musí být  dostatečně chráněny.

Porušení pravidel GDPR může mít vážné následky včetně vysokých pokut. Sankce mohou dosáhnout až 20 milionů eur nebo 4 % celosvětového ročního obratu společnosti, podle toho, která částka je vyšší.

Jak získat nové kontakty v souhladu s GDPR

Existuje celá řada způsobů, jak od zákazníků získat souhlas s GDPR pro zasílání newsletterů a shromažďování osobních údajů. Zde je přehled nejúčinnějších metod:

1) Registrační formuláře na webových stránkách

K tomu slouží registrační formuláře, pop-up okna a bannery. Zákazníkům vysvětlíte, proč žádáte o e-mailovou adresu a jaké typy e-mailů budou zákazníci dostávat (např. newslettery, propagační nabídky).

2) Pop-up okna a bannery

Vyskakovací okna se většinou spouští v případě, kdy návštěvník stráví určitý čas na stránce nebo provede určitou akci (např. přejde na stránku s ceníkem). Pop-upy by měly mít jasný text vysvětlující výhody odběru newsletteru a obsahovat jednoduchý formulář s opt-in políčkem.

3) Získání souhlasu při nákupu

Při procesu placení na e-shopu nabídněte zákazníkům možnost přihlásit se k odběru newsletteru. Políčko pro souhlas by mělo být aktivně zaškrtnuté zákazníkem, nikoliv předem vyplněné.

4) Kampaně pro sběr leadů

Pokud chcete získat větší počet nových kontaktů v krátkém čase, můžete spustit speciální kampaň pro sběr nových kontaktů. Způsobů, jak takovou kampaň vést je celá řada. Můžete například vytvořit speciální přihlašovací stránku, kde zákazníci mohou vložit svůj e-mail výměnou za dárek nebo slevu na jejich další nákup.

5) Registrace na akcích a v kamenných obchodech

Nabídněte zákazníkům možnost přihlásit se k odběru newsletteru při návštěvě vašeho obchodu nebo stánku na veletrhu. Souhlas s GDPR může mít v takovém případě tištěnou i digitální podobu.

6) Oslovení stávajících zákazníků

Může se stát, že ve vaší databázi kontaktů budete mít značné procento zákazníků, kteří neudělili souhlas např. se zasíláním marketingových sdělení. Pošlete těmto zákazníkům žádost o aktualizaci jejich souhlasu v souladu s GDPR. Vysvětlete, proč je tento souhlas potřebný a jaké výhody jim přinese.

Dodržování GDPR může zvýšit výkonnost vašich kampaní

I když se to na první pohled nemusí zdát, má důsledné dodržování GDPR v e-mailingu i spoustu reálných výhod. A nemyslíme tím, že se vyhnete pokutě, ale skutečný pozitivní dopad na výkon vašich kampaní. Důvodů je hned několik:

  • Budování důvěry a loajality: Transparentní přístup k ochraně osobních údajů může posílit důvěru zákazníků ve vaši značku a zvýšit jejich loajalitu.
  • Zvýšení kvality databáze: GDPR vyžaduje, aby souhlas se zasíláním marketingových e-mailů byl výslovný, informovaný a aktivní. To znamená, že vaše databáze bude obsahovat pouze ty kontakty, které skutečně mají zájem o vaše produkty nebo služby.
  • Přesnější segmentace a personalizace: Díky dvojitému ověřování (double opt-in) a menšímu množství údajů, které musí zákazníci vyplnit, jsou takto získaná data o zákaznících mnohem kvalitnější, což vám paradoxně umožňuje přesnější cílení.

Jak motivovat zákazníky k udělení souhlasu s GDPR

  1. Nabídněte jim „něco“ navíc: Přístup k exkluzivnímu obsahu, slevy, speciální nabídky – to vše může potenciální zákazníky motivovat k udělení souhlasu.
  2. Transparentní komunikace: Informujte své zákazníky o tom, jak jejich údaje používáte a jaká mají práva. Ukažte zákazníkům, jaký přínos pro ně bude mít jejich souhlas.
  3. Jasné a stručné formulace: Používejte jednoduchý a srozumitelný jazyk. Zákazníci by při žádosti o sběr dat měli na pohled vidět, s čím souhlasí.
  4. Sbírejte jen data, která potřebujete: Každý firma potřebuje pro kvalitní cílení trochu jiné údaje. Základem by však mělo být jméno, e-mailová adresa a pohlaví. Při získávání každého dalšího údaje dobře zvažte, jestli jej skutečně využijete.

Sdílet článek